تای پنینگتوم به دنبال اجرای یک برنامه گفتگوی روزانه بود و سال گذشته یک قالب روزانه را توسعه داد. اکنون مجری Extreme Makeover: Home Edition به برنامه روز آینده ABC یعنی The Revolution ملحق شده است که در ژانویه جایگزین صابون One Life To Live خواهد شد. در این برنامه که به بررسی تحولات سلامتی و سبک زندگی می پردازد، پنینگتون در کنار تیم گان و هارلی پاسترناک به عنوان مجری مشترک حضور خواهد داشت. 3 تولید توپ. در حال تولید است.