سریال درام جدید CBS، Blue Bloods ، پس از کناره گیری اخیر کن سانزل ، تهیه کننده و مجری اجرایی، تیم خود را جمع آوری کرده است. دو تهیه کننده جدید به نمایش پیوستند: هلمر فرد کلر ( بوم تاون، 24 ساله، هاوس ) به عنوان تهیه کننده و کارگردان و نویسنده لیندا گس ( استنداف، منطقه ) به عنوان تهیه کننده مشاور. معامله کلر پس از کارگردانی قسمت 3 درام پلیسی/خانوادگی با بازی تام سلک انجام شد .. کار او در این قسمت، که همزمان با جدایی سانزل بود، از تهیه کنندگان اجرایی سریال: خالقان میچل برگس و رابین گرین و لئونارد گلدبرگ، نمرات محکمی گرفت. یکی از منابع داخلی گفت: در مورد این نمایش، "این برنامه واقعاً روان اجرا می شود و حتی بهتر هم وارد نمایش می شود." کلر با Kaplan Stahler و Fineman Entertainment است.