برای مدتی دنیل کریگ در آخرین صحنه نمایش مکبث شکپیر در برادوی حضور نخواهد داشت . The Longacre Theater اعلام کرد که این بازیگر تست کووید-19 مثبت داده است و برای مدتی بیرون خواهد بود.

به گفته سازندگان نمایش، بازپرداخت بلیط در محل خرید امکان پذیر است. در توییتی که از بیماری کریگ خبر می‌دهد، آمده است: «ما به خاطر ناراحتی‌هایی که این موضوع برای دارندگان بلیط ایجاد می‌کند عذرخواهی می‌کنیم. "اما ایمنی مخاطبان، بازیگران و گروه ما بالاترین اولویت ما است."

کریگ با روث نگا در نامزدی محدود که قرار بود به مدت 15 هفته ادامه داشته باشد، همکاری می کند.