لاینزگیت پیشنهادی رسمی به مایک وایت داده است تا فیلم Pride and Prejudice and Zombies را کارگردانی کند، اقتباسی از رمان ست گراهام اسمیت که جین آستین آزمایش شده جین آستن را با انبوهی از جسدهای متحرک گوشت خوار ادویه می کند . وایت که فیلمنامه مدرسه راک را نوشته بود ، اولین کارگردانی بلند خود را در سال سگ انجام داد. از زمانی که دیوید او راسل از پروژه خارج شد، چندین کارگردان به این پروژه چشم دوختند، اما یک فیلمنامه قوی و ایده ای که اسکارلت جوهانسون و بردلی کوپر نقش اصلی را بازی کنند، از خود به جای گذاشتند.