هیئت ملی SAG-AFTRA با اکثریت قاطع رای به تصویب قرارداد جدید سه ساله با نتفلیکس داده است. این قرارداد اکنون برای تصویب به عضویت انجمن صنفی می رسد.

SAG-AFTRA اولین قرارداد کلی خود را به طور مستقیم با نتفلیکس سه سال پیش امضا کرد. پیش از آن، غول استریم به صورت تولید به تولید با این صنف برخورد می کرد. مقامات صنفی در آن زمان گفتند که به استثنای چند استثنا، مفاد قرارداد از توافقنامه پایه مدون و موافقت نامه های تلویزیونی صنف پیروی می کند.

Deadline این داستان را با شرایط قرارداد جدید به‌روزرسانی خواهد کرد.