کوین فریزر، مجری/مدیر سردبیر Insider ، در کنار نانسی اودل ، به عنوان مجری برنامه مادرship Entertainment Tonight انتخاب شده است. او جایگزین راب مارسیانو می شود که اخیراً از این تیم خارج شده است. لویی آگویر، مجری برنامه سرگرمی دکو درایو در میامی، جایگزین فریزر به عنوان مجری مشترک Insider خواهد شد . هر دو اولین حضور خود را در روز سه شنبه، 9 سپتامبر خواهند داشت. این نشان دهنده بازگشت فریزر به ET است. او هفت سال را به عنوان خبرنگار و مجری آخر هفته گذراند تا اینکهدر سال 2011 به اینسایدر نقل مکان کرد.