جیمز مرداک پس از برکناری بسیاری از کرسی‌های هیئت‌مدیره اروپایی خود در پی رسوایی هک تلفن در بازوی مطبوعاتی News Corp در بریتانیا، به عنوان رئیس هیئت نظارت Sky Deutschland انتخاب شد. مدیر اجرایی و پسر روپرت، ابتدا در آوریل گذشته به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره Sky Deutschland منصوب شده بودند، زیرا News Corp شروع به ارتقاء وجهه خود کرد . گروه تلویزیون پولی آلمانی 54.8 درصد متعلق به 21st Century Fox است که مرداک معاون مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بین المللی است. از طریق ریاست هیئت مدیره که از فردا آغاز می شود، مرداک جایگزین رئیس و مدیر عامل شرکت فاکس قرن 21 ، چیس کری می شود.که از جولای 2010 رئیس هیئت مدیره بود. "آقای. اسکای دویچلند امروز گفت مرداک سابقه ای در ارائه نوآوری به تجارت جهانی تلویزیون و انتخاب برای مشتریان در سراسر اروپا و آسیا ایجاد کرده است.