به نوعی می دانستی که کرت راسل از آن دسته پسرهایی است که به عنوان سلام و احوالپرسی به بازوی تو می زند. در برنامه دیشب Late Late Show با جیمز کوردن ، راسل گیج را گرفت و با آن دوید و کوردن را با برخوردهای کبودی مواجه کرد.

خوب، پس این بیت دقیقاً غیرقابل پیش بینی نیست، به خصوص پایان، اما راسل و کوردن واقعاً به دنبال شکست هستند. آفرین. آن را در بالا بررسی کنید.

بعداً در برنامه، راسل به ورزش خوبی ادامه داد زیرا مهمان همکار توماس میدلدیچ پرستش قهرمان مادام العمر خود را فاش کرد - ستاره سیلیکون ولی تصویری از خود جوان تر خود دارد که یک تی شرت Backdraft پوشیده است. راسل روز خود را در زیر تماشا کنید.