ددلاین شنیده است که شرایط اجاره دیزنی برای رایا مستلزم حداقل دو هفته بازی با مقیاسی است که در صورت فروش فیلم بین 0 تا 37.5 میلیون دلار با 50 درصد اجاره شروع می‌شود و در صورت فروش نهایی داخلی بین 37.5 تا 50 میلیون دلار، 51 درصد شروع می‌شود. . برادران وارنر برخی از شرایط اجاره خود را برای نمایشگاه کاهش داده است زیرا آنها با سرویس استریم استودیو، HBO Max رقابت می کنند، که تخته تئاتر 2021 استودیو را به صورت رایگان در اختیار مشترکین قرار می دهد. پاسخ دیزنی به آن غرفه دارانی که خواستار معامله هستند: اگر شرایط را دوست ندارید، فیلم را پخش نکنید.