کریستینا اسپاد ای در تاریخ 1 ژانویه زمانی که جری اسکرو پس از بیش از 23 سال حضور در شبکه بازنشسته می شود، به عنوان EVP و مدیر ارشد مالی Showtime به عهده خواهد گرفت. او Showtime بوده استمدیر مالی شرکت در 16 سال گذشته و به مدت 41 سال در شرکت CBS کار کرده است. متیو بلنک، رئیس و مدیر عامل شوتایم، گفت: «جری اسکرو یکی از اعضای ارزشمند تیم مدیریت ما و کمک بزرگی در موفقیت شبکه‌های شوتایم بوده است. "به همان اندازه مهم، او یک همکار و دوست مورد اعتماد و دوست داشتنی برای همه ما در Showtime بوده است. او به شدت دلتنگ خواهد شد.» Spade که قبلاً تحت Scro به عنوان SVP Affiliate Finance و عملیات تجاری کار می کرد، مسئول تمام امور مالی مربوط به مشاغل Showtime خواهد بود و بر بودجه بندی، برنامه ریزی، پیش بینی و حسابداری تمام بخش های تجاری نظارت خواهد داشت.