دو تن از قابل مشاهده‌ترین مجریان زن روی آنتن شبکه فاکس نیوز این هفته در یک نمایش عمومی ناهماهنگی در کانال  لو دابز برخاستند . گرتا ون ساسترن و مگین کلی  در حال واکنش به بحث چهارشنبه در لو دابز بودندشبکه کسب و کار فاکس شامل یک پانل کاملاً مرد است که از مطالعه جدید Pew نشان می دهد که زنان نان آور اصلی 40 درصد از خانواده های آمریکایی هستند. (مردان گفتند: «این برای بچه‌ها بد است، برای ازدواج بد است»، «فاجعه‌آمیز» است و «نظم اجتماعی ما را تضعیف می‌کند») ون ساسترن به وبلاگ خود شکایت کرد: «آیا این مردان عقل خود را از دست داده‌اند؟ (و اینها همکاران من هستند؟؟!! اوه برادر... شاید لازم باشد کمی با آنها گپ بزنم (بعدی آنها قسمتی برای بحث در مورد از بین بردن حق رای زنان خواهند داشت؟)" کلی عصبانیت خود را روی آنتن اعلام کرد. بخش فاکس نیوز :