سونی کلاسیک تریلر فیلم The Armstrong Lie اثر برنده اسکار الکس گیبنی را در مورد بازگشت لنس آرمسترانگ دوچرخه سوار از سرطان و پس از آن رسوایی دوپینگ منتشر کرده است. گیبنی دیدگاه غیرمعمول خود را با شرح رشته‌هایی که آرمسترانگ هنگام مصاحبه با ورزشکار پیش از رسوایی به او گفت، و همچنین توضیح خود آرمسترانگ در مورد فریبش پس از آشکار شدن حقیقت، به سند وارد می‌کند. این فیلم 8 نوامبر در نیویورک و لس آنجلس اکران می شود: