امیلی وان کمپ ، بری اسلون و کریستا بی آلن، ستاره های انتقام ، در توییتر واکنش خود را نسبت به پایان سریال پس از چهار فصل اعلام کردند. ABC روز چهارشنبه اعلام کرد که این درام را لغو کرده است و خط داستانی را با پایان سریال در 10 می با عنوان "Two Graves" به پایان خواهد رساند. اشاره ای وجود داشت که اخیراً زمانی که یکی از بانوان برجسته آن، مادلین استو، کشته شد، به پایان نزدیک شده بود.