مدیر فقید پل واکر از Vagrant Inc.، شرکت  وام دادن بازیگر Fast & Furious  به دلیل کمیسیون های پرداخت نشده شکایت کرده است .

در یک شکایت نه صفحه ای که روز جمعه در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شد ( آن را اینجا بخوانیدمت لوبر و لوبر راکلین انترتینمنت مدعی شدند که ولگرد در پرداخت «کمیسیون مدیریت توافق شده 5 درصدی در مورد درآمد ناخالص ولگرد، ناشی از آقای لوبر، کوتاهی کرده است. مدیریت حرفه آقای واکر."

دعوای نقض قرارداد مستلزم محاکمه هیئت منصفه و خسارات نامشخص است. جان فاولر و کوین کامیسو از Kibler Fowler & Cave LLP در لس آنجلس نماینده شاکیان در این اقدام است.

واکر در نوامبر 2013 زمانی که ماشینی که در آن مسافر بود با سرعت زیاد به درخت برخورد کرد کشته شد. راننده، دوست واکر، راجر روداس نیز در محل حادثه جان باخت.