ایوان مک گرگور در برنامه روز جمعه The Graham Norton Show تایید کرد که سریال Disney + او درباره اوبی وان کنوبی پس از تاخیر در اثر همه گیر شدن، در مارس 2021 شروع به فیلمبرداری خواهد کرد.

مک گرگور به نورتون گفت: "فکر می کنم این داستان اوبی وان کنوبی است." همه چیز (در مورد) من نیست. اما مطمئناً از من زیاد خواهد بود، که خوب است! ما فیلمبرداری آن را در مارس سال آینده شروع می کنیم.

مک گرگور گفت که او با بازی سر الک گینس از اوبی وان مسن تر در فیلم اصلی جنگ ستارگان از سال 1977 هدایت خواهد شد. مک گرگور گفت که به این فکر خواهد کرد که چگونه گینس می توانست یک نسخه جوان تر را بازی کند.