پیش نویس یک مطلب درباره مثبت شدن تست کرونای مایک پنس، معاون رئیس جمهور که هرگز قرار نبود منتشر شود، به طور تصادفی در ددلاین پست شد . بلافاصله پایین کشیده شد. هرگز نباید پست می شد و ددلاین اقداماتی را انجام می دهد تا دیگر هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد. با پوزش از معاون رئیس جمهور و خوانندگان ما. ما از خطا متاسفیم.