کریستوفر همپتون و فلوریان زلر اولین برندگان از راه دور در نمایش اسکار امشب شدند و جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی خود را به ترتیب از لندن و پاریس دریافت کردند.

این زوج برای نسخه نمایشی زلر، پدر ، که برای اولین بار در سال 2012 به زبان فرانسوی اجرا شد ، پیروز شدند . زلر گفته است که با دیدن مرد بارانی برای اولین بار ایده پتانسیل داستان را در خود جای داد.