استفن کولبرت در مقابل بیل اوریلی دیوید لترمن در مقابل اپرا ، جانی کارسون در مقابل جوآن ریورز - - همه عاشق یک دعوای خوب آخر شب هستند. و اکنون - کانن اوبراین در مقابل مادلین آلبرایت :

اسکرین شات 2014-10-23 16.47.00
کانن با پاسخش غلغلک داد:

اسکرین شات 2014-10-23 16.46.45