NBC شش سریال کمدی جدید را در این پیشاپیش سفارش داد، بیش از هر شبکه دیگری. اما سفارشات دو تا از سه نیم ساعت میان فصل آن، کمدی رمانتیک Bent و BFFs ( فرم. پرهام/سنت کلر )، هر کدام برای شش قسمت است. پیکاپ‌ها برای همه سریال‌های پخش جدید - پاییز یا میان فصل - معمولاً برای 13 قسمت هستند، اگرچه برخی از سفارش‌های میان فصل بعداً کاهش می‌یابند. در حالی که معمولاً برای یک نمایش سخت است که خود را با ترتیب شش قسمت تثبیت کند، این دو نمایش می توانند به دنبال الهام گرفتن از کمدی همکار NBC The Office باشند، که با ترتیب شش قسمتی در میانه فصل شروع شد.