طولانی ترین نمایش دادگاه تلویزیونی همچنان ادامه دارد. شبکه تلویزیونی بیستم و شبکه تلویزیونی فاکس امروز اعلام کردند که برنامه روزانه سندیکایی دادگاه طلاق تا فصل 17-2016 تمدید شده است. این سریال که در حال حاضر پانزدهمین سالگرد خود را جشن می گیرد، قرار است در ایستگاه های تلویزیونی سینکلر نیز بازگردد. در جریان‌های اخیر فوریه، دادگاه طلاق به بالاترین رتبه‌بندی در چهار فصل رسید. طبق گزارش تلویزیون بیستم، 38% افزایش در مقایسه با جاروهای مشابه در ماه گذشته (1.8 HH در مقابل 1.3 HH). علاوه بر این در طول این ماه رفت و برگشت، دادگاه طلاقبه بالاترین حد بیننده در هفت سال گذشته - با میانگین نزدیک به 3 میلیون بیننده در هر قسمت - 49٪ افزایش نسبت به یک سال قبل. قاضی لین تولر ریاست درام دادگاه واقعی را بر عهده دارد که توسط لینکلن وود درایو تولید و توسط تلویزیون بیستم توزیع شده است.