انحصاری : پارادایم اخیراً مشتریان خوبی را جذب کرده است زیرا فیلمسازان عواملی مانند رابرت بوکمن را دنبال می کنند. در اینجا یک شگفتی وجود دارد: آژانس با راجر دونالدسون ، کارگردان فیلم هایی مانند The Bank Job، The Recruit، Thirteen Days، No Way Out، و Cocktail قرارداد امضا کرده است. او همچنین فیلم سریعترین سرخپوست جهان را نوشته و کارگردانی کرده است . دونالدسون در حال بازی بود که نماینده CAA او، مارتین اسپنسر، برای پیوستن به آژانس تازه‌کار جف برگ Resolution رفت . همه انتظار داشتند که فیلمساز دنبال شود، اما او در عوض با کن استویتز، نماینده پارادایم اخیراً قرارداد امضا کرد.. استوویتز تا زمانی که او برای پیوستن به ویل اسمیت و جیمز لاسیتر اوربروک انترتینمنت از آنجا خارج شد، نماینده دونالدسون بود، اما واضح است که این رابطه با دونالدسون همچنان قوی بود.