میزبانی شنبه شب زنده یکی از بزرگترین چالش های تلویزیون است. این هفته، سلنا گومز برای اولین بار تاج میزبانی را بر عهده گرفت و مهمان موسیقی پست مالون نیز به او پیوست.

برای تنظیم صحنه، آیدی برایانت و بوون یانگ به همراه مالون در پروموهای تبلیغاتی به او پیوستند.

اولین تبلیغ مربوط به این بود که چه کسی چه کاری انجام داده است. برایانت شگفت زده شد که چگونه "دو ستاره پاپ و دو بازیگر کمدی وجود دارد!"

گومز به او یادآوری کرد: "من در واقع یک بازیگر هستم."

مالون گفت: "و من واقعاً یک ستاره پاپ نیستم."

البته یانگ "درام" را ترجیح می دهد.

"اوه، خوب، من نمی دانستم که همه شما یک دسته دیوا هستید!" برایانت گفت.

در بیت دوم، همه گومز را به داشتن "مورچه در شلوار" متهم کردند. اگر او این کار را نمی کرد عجیب بود، زیرا شلوارش با ژله های ژله ای کنار گذاشته شده بود.