بنیاد SAG-AFTRA برنامه امدادرسانی در بلایای طبیعی خود را برای اعضای SAG-AFTRA متاثر از طوفان فیونا فعال کرده است.

طوفان رده 4 بخش بزرگی از پورتوریکو را ویران کرد و اکنون به سمت سواحل اقیانوس اطلس کانادا در حرکت است. اعضای SAG-AFTRA که در پورتوریکو زندگی می کنند توسط اتحادیه محلی میامی نمایندگی می شوند و بسیاری از اعضا در شرق کانادا نیز زندگی و کار می کنند.

به اعضایی که تحت تأثیر طوفان قرار گرفته اند و نیاز فوری دارند توصیه می شود برای کسب اطلاعات در مورد نحوه درخواست کمک به سایت sagaftra.foundation/disasterrelief مراجعه کنند.

از کسانی که می‌توانند کمک کنند نیز خواسته می‌شود که به صندوق امداد بلایای طبیعی بنیاد SAG-AFTRA کمک‌های مالی کنند تا از اعضای آسیب‌دیده از بلایای طبیعی حمایت کنند. کمک های مالی را می توان در اینجا انجام داد.