Educación democrática

De Wikipedia, a enciclopedia libre
Ir á navegación Ir para buscar
Unha clase de debate no Shimer College , un colexio democrático de Chicago

A historia da educación democrática abarca polo menos desde o século XVI. Aínda que está asociado a unha serie de individuos, non houbo ningunha figura central, establecemento ou nación que defendese a educación democrática. [1]

A educación democrática adoita ser específicamente emancipadora, sendo a voz dos estudantes igual á do profesor. [2]

Historia [ editar ]

Os pensamentos de Locke , 1693

Época da Ilustración [ editar | editar a fonte ]

En 1693, John Locke publicou Some Thoughts Concerning Education . Ao describir o ensino dos nenos, declara:

Ningunha das cousas que deben aprender nunca debería ser unha carga para eles, nin impoñerlles como tarefa. Todo o que se propoña, agora tórnase molesto; a mente ten aversión a ela, aínda que antes era cousa de deleite ou indiferenza. Que se lle ordene a un neno que azote a súa parte superior a unha determinada hora todos os días, teña ou non mente; que isto sexa un deber obrigado a el, no que debe pasar tantas horas mañá e tarde, e ver se non se cansará de xogar a este ritmo. [3]

O libro de consellos sobre educación de Jean-Jacques Rousseau , Émile , publicouse por primeira vez en 1762. Émile, o alumno imaxinario que utiliza para a ilustración, só debía aprender o que podía apreciar como útil. [4] Debería gozar das súas leccións e aprender a confiar no seu propio criterio e experiencia. "O titor non debe establecer preceptos, debe deixar que sexan descubertos", [5] escribiu Rousseau, e instoulle a non facer que Émile aprenda ciencia, senón que a descubra. [6] Tamén dixo que non debemos substituír os libros por experiencia persoal porque isto non nos ensina a razoar; ensínanos a utilizar o razoamento alleo; ensínanos a crer moito pero nunca a saber nada. [7]

século XIX [ editar ]

Mentres Locke e Rousseau só se preocupaban pola educación dos fillos dos ricos, no século XIX Lev Tolstoi creou unha escola para nenos campesiños. Estaba na súa propiedade en Yasnaya Polyana , Rusia, a finais do século XIX. Cóntanos que a escola evolucionou libremente a partir de principios introducidos por profesores e alumnos; que a pesar da influencia preponderante do profesor, o alumno sempre tiña dereito a non vir á escola, ou, vindo, a non escoitar ao profesor, e que o profesor tiña dereito a non admitir alumno, e foi quen de aproveitar toda a influencia que puido reunir para conquistar a comunidade, onde os nenos eran sempre a maioría. [8] [9]

século XX [ editar ]

Dom Sierot [ editar ]

En 1912, Janusz Korczak fundou Dom Sierot, o orfanato xudeu de Varsovia , que se dirixía a liñas democráticas. En 1940 Dom Sierot viuse obrigado a trasladarse ao gueto de Varsovia e en 1942 Korczak acompañou a todos os seus cargos ás cámaras de gas do campo de exterminio de Treblinka . [10] [11] [12]

Escolas democráticas influentes [ editar ]

Unha escola democrática é un certo tipo de escola libre alternativa cunha énfase radical na democracia dos estudantes e na liberdade de aprender.

Edificio principal da Summerhill School

A primeira e máis antiga escola democrática é Summerhill , en Suffolk, Inglaterra , fundada en 1921. [13] Presenta asistencia voluntaria a clases e unha Reunión Escolar con amplos poderes.

Sudbury Valley School , fundada en Framingham, Massachusetts en 1968, ten un goberno democrático total: A Reunión Escolar xestiona todos os aspectos da escola, incluíndo a contratación de persoal e as instalacións. [14] Unha " escola de Sudbury " é agora unha clase xeral de escola modelada a partir deste orixinal.

O termo Educación Democrática orixínase da Escola Democrática de Hadera , a primeira escola do mundo chamada escola democrática. [15] Foi fundada en Israel en 1987 por Yaacov Hecht . É un colexio público. [16] O termo foi adoptado por escolas alternativas/abertas de todo o mundo, principalmente seguindo a fundación do IDEC, a Conferencia Internacional de Educación Democrática , que se convocou por primeira vez na escola democrática de Hadera. [17]

Movemento de escolas libres [ editar ]

Na década de 1960 abríronse centos de "escolas gratuítas" , moitas baseadas en Summerhill. [18] Porén, AS Neill , o fundador de Summerhill, distanciouse das escolas americanas de Summerhill por non implementar con éxito a filosofía de "Liberdade, non licenza". [19] O movemento de escolas libres (incluíndo moitas escolas baseadas en Summerhill [20] ) converteuse nun movemento amplo nos anos 60 e 70, pero renunciou en gran medida na década de 1980. A educación progresiva e os ideais de Dewey si influíron neles, pero só indirectamente na súa maior parte. [21]

Redes [ editar ]

As redes que apoian a educación democrática inclúen:

 • A Alternative Education Resource Organization lanzouse en 1989 para crear un "enfoque da educación orientado polo alumno e centrado no alumno". [22]
 • A Conferencia Internacional de Educación Democrática anual , celebrada por primeira vez en 1993.
 • A Comunidade Educativa Democrática de Australasia, que celebrou a súa primeira conferencia en 2002. [23]
 • A Comunidade Europea de Educación Democrática foi fundada en 2008, na primeira Conferencia Europea de Educación Democrática .
 • A Réseau des écoles démocratiques au Québec, ou RÉDAQ, foi fundada en 2012 co fin de patrocinar a creación de escolas democráticas na provincia de Québec, Canadá.
 • A Alianza para a Educación Autodirixida púxose en marcha en 2016 para facer da Educación Autodirixida unha opción normal e accesible para todas as familias.
 • Democracy Matters, lanzado en 2009, é unha alianza británica de organizacións que promoven a educación para a cidadanía, a participación e a política práctica [24]

IDEC 2005 nomeou dúas crenzas fundamentais: a autodeterminación e a gobernanza democrática. [25] EUDEC ten ambas as dúas crenzas, e o respecto mutuo tamén está na súa declaración de crenzas. [26] IDEN apoia as escolas que se identifican como democráticas. [27]

Principios definitorios [ editar ]

As escolas democráticas son moi diversas pero todas pódense definir tendo dous principios fundamentais. Noutras palabras, pódese dicir que todas as escolas democráticas teñen estas dúas características en común:

1. Gobernanza democrática: Reunións nas que poden participar todos os membros da comunidade escolar

2. Autonomía do alumnado para xestionar o seu propio proceso de aprendizaxe

Goberno democrático [ editar ]

A gobernanza democrática implica a participación activa de toda a comunidade escolar, incluídos os nenos e nenas, nos distintos procesos de toma de decisións colectivas que definen a escola. Esta xestión democrática pódese facer de varias maneiras. A maioría das escolas democráticas toman decisións baseadas nun voto maioritario , mentres que algunhas escolas buscan chegar a un consenso e unha pequena selección de escolas democráticas usa a Sociocracia para o seu goberno. [28]

Autonomía do estudante [ editar ]

O nivel de autonomía do alumnado e os medios para creala varían moito dun centro a outro. As escolas democráticas poden ter unha pedagoxía diferente , xa que hai moitas formas de garantir e desenvolver a autonomía do alumnado no proceso de aprendizaxe. Existen varios enfoques e dispositivos pedagóxicos que se poden implementar de acordo cos principios da educación democrática.

Variedade [ editar ]

A educación democrática, semellante ao goberno democrático , ten moitas formas diferentes. Estes son algúns dos ámbitos nos que se diferencian as escolas democráticas.

Currículo [ editar ]

As escolas democráticas caracterízanse por implicar aos estudantes no proceso de toma de decisións que afecta o que e como aprenden. As escolas democráticas xeralmente non teñen currículo obrigatorio, considerando que a aprendizaxe forzada non é democrática. Algunhas escolas democráticas ofrecen oficialmente cursos voluntarios e moitas axudan aos estudantes interesados ​​a prepararse para os exames nacionais para obter cualificacións para estudos posteriores ou emprego futuro. [29] Algunhas escolas democráticas non teñen unha oferta oficial de cursos, aínda que os cursos poden ser ofrecidos ou solicitados polos membros da escola. [ cita necesaria ]

Estrutura administrativa [ editar ]

As escolas democráticas adoitan ter reunións abertas a todos os estudantes e persoal, onde todos os presentes teñen voz e ás veces voto igual. Algúns inclúen pais. [30] Estas reunións escolares poden abarcar desde pequenos asuntos ata o nomeamento ou cesamento do persoal e a creación ou anulación de normas, ou ata os gastos xerais e a estrutura da xornada lectiva. Nalgúns centros espérase que todos os alumnos asistan a estas reunións, noutros son voluntarios. [31] A reunión principal da escola tamén pode crear subcomités para tratar temas particulares, como a resolución de conflitos. [ cita necesaria ]

Resolución de conflitos [ editar ]

Dentro do ámbito dos valores democráticos, hai un amplo campo para resolver os conflitos . Pode haber un sistema formal, co debido proceso e o estado de dereito. [ cita necesaria ] Pode haber regras pero non castigos. [ cita necesaria ] Outras posibilidades inclúen, pero non se limitan a, un proceso de consenso, mediación e diálogo informal. [ cita necesaria ]

Autonomía do estudante [ editar ]

Entre os dispositivos pedagóxicos que se poñen en práctica nos distintos centros democráticos para garantir e desenvolver a autonomía do alumnado no seu proceso de aprendizaxe son:

 • Aprendizaxe baseada en proxectos : os estudantes aprenden a través dun proceso de investigación estruturado en torno a cuestións complexas e auténticas. O alumnado escolle o tema, pregunta ou obxectivo para dirixir e crear o seu proxecto ata chegar a un resultado final. Deste xeito, son os protagonistas do seu propio proceso de aprendizaxe. Os proxectos poden realizarse individualmente ou en grupo.
 • Comités : Equipos formados para colaborar na organización do espazo escolar, na realización de tarefas habituais para a saúde e o mantemento da comunidade. Estes grupos adoitan formarse durante as reunións escolares, segundo as necesidades da comunidade escolar.
 • Grupo de estudo : Están formados a partir de temas propostos polo alumnado e/ou docentes. Poden ser preguntas ou temas que lles gustaría explorar. Cada grupo adoita contar cun facilitador ou titor que orienta o proceso de estudo.
 • Autoavaliación : O alumno avalía o seu propio proceso de aprendizaxe, a partir de criterios definidos xunto co educador/titor.
 • Mentorización : Cada alumno ten un mentor, que pode traballar con cada alumno individualmente ou en grupo. As sesións de mentoring tratan os obxectivos e aspiracións do alumno e cuestións que non só se centran no rendemento académico, senón tamén na relación cos seus compañeiros, educadores e familiares.
 • Guía de estudo : Documento planificado polo educador para ser utilizado polo alumno dentro ou fóra do espazo escolar. Pretende asistir ao alumnado no estudo autónomo, favorecendo así a comprensión de conceptos, resolución de situacións, lecturas, profundización teórica e práctica, entre outros aspectos do proceso de ensino e aprendizaxe.
 • Desescolarización / Educación autodirixida : a desescolarización é unha aprendizaxe informal que defende as actividades escollidas polo alumno como medio principal de aprendizaxe. Os nenos non escolares aprenden a través das súas experiencias vitais naturais, incluíndo o xogo, as responsabilidades domésticas, os intereses persoais e a curiosidade, as prácticas e a experiencia laboral, as viaxes, os libros, as clases optativas, a familia, os mentores e a interacción social. A educación autodirixida é a educación que se deriva das actividades e das experiencias vitais que elixe o alumno, independentemente de que esas actividades fosen escollidas deliberadamente para o propósito educativo ou non. [32]

Outro [ editar ]

Finanzas: algúns ambientes de aprendizaxe democráticos son financiados polos pais, outros financiados pola caridade. [33] [34] As escolas poden ter unha escala variable baseada na renda familiar. [35] Existen escolas democráticas financiadas con fondos públicos en Canadá [36] [37] e Israel. [ cita necesaria ]

Tamaño: as escolas democráticas varían en tamaño desde uns poucos estudantes ata uns centos. [ cita necesaria ] Mesmo un neno individual pode ser descrito como aprendendo democráticamente, se é tratado con valores democráticos.

Franxa de idade: a mestura de idades é unha política deliberada nalgunhas escolas democráticas. Pode incluír nenos moi pequenos, incluso bebés. [38] Algunhas escolas democráticas só inscriben estudantes maiores. [39] [40]

Localización: a educación democrática non se limita a ningún ámbito en particular. As configuracións para comunidades de aprendizaxe democráticas inclúen nun edificio de oficinas, [41] nas rúas da cidade, [42] e nunha zona rural. [43]

Teoría [ editar ]

Aínda que os tipos de educación democrática son tan numerosos como os tipos de democracia , unha definición xeral de educación democrática é "unha educación que democratiza a propia aprendizaxe". [44] Os obxectivos da educación democrática varían segundo os participantes, a localización e o acceso aos recursos. [45]

Non existe un corpo unificado de literatura, que abrangue múltiples disciplinas, sobre a educación democrática. Non obstante, existen teorías da educación democrática desde as seguintes perspectivas:

Teoría cognitiva [ editar ]

Durante o movemento de teoría práctica , houbo un renovado interese polo desenvolvemento infantil. A teoría de Jean Piaget sobre os pasos universais na comprensión e os patróns xerais na adquisición de coñecemento foi cuestionada polas experiencias nas escolas democráticas. "Non hai dous nenos que toman o mesmo camiño. Poucos son remotamente semellantes. Cada neno é tan único, tan excepcional". [46]

Jean Lave foi un dos primeiros e máis destacados antropólogos sociais en discutir sobre a cognición no contexto de escenarios culturais, presentando un firme argumento contra a psicoloxía funcionalista á que moitos pedagogos fan referencia implícita. Para Lave, a aprendizaxe é un proceso que sofre un actor dentro dun contexto específico. As habilidades ou coñecementos aprendidos nun proceso non son xeneralizables nin transferidos de forma fiable a outras áreas da acción humana. O seu foco principal foi as matemáticas no contexto e a educación matemática.

As implicacións máis amplas alcanzadas por Lave e outros que se especializan na aprendizaxe situada son que, máis aló do argumento de que certos coñecementos son necesarios para ser membro da sociedade (un argumento de Durkheim), o coñecemento aprendido no contexto dunha escola non se pode transferir de forma fiable a outros contextos. de práctica.

John Locke sostén que os nenos son capaces de razoar desde pequenos: “Quizais se sorprenderá de que mencione o razoamento con nenos; e aínda así non podo menos que pensar que a verdadeira forma de tratar con eles. Enténdeno tan cedo como a lingua; e, se non misobserve, eles quere ser tratados como seres racionais, máis cedo do que é imagin'd, " [47] Rousseau desacordo:". Use forza con nenos e razoamento cos homes " [48]

Os humanos son curiosos de forma innata e a educación democrática apoia a crenza de que o impulso por aprender é o suficientemente forte como para motivar aos nenos a converterse en adultos eficaces. [49]

Crítica baseada na teoría cognitiva [ editar ]

O cerebro humano non está totalmente desenvolvido ata a idade adulta (ao redor dos 25 anos). [50] Unha desvantaxe de que os adolescentes sexan responsables da súa propia educación é que "os cerebros novos teñen tanto sinapses de rápido crecemento como seccións que permanecen sen conexión. Isto deixa aos adolescentes facilmente influenciados polo seu ambiente e máis propensos a un comportamento impulsivo". [51]

Ética [ editar ]

A democracia pódese valorar por razóns éticas. [52]

Teoría cultural [ editar ]

A educación democrática é coherente coa teoría cultural de que "a aprendizaxe na escola debe ser continua coa vida fóra da escola" e que os nenos deben converterse en participantes activos no control e organización da súa comunidade. [53]

A investigación sobre sociedades de cazadores-recolectores indica que o xogo libre e a exploración eran transmisores eficaces da cultura das sociedades aos nenos. [54]

Segundo George Dennison , os ambientes democráticos son reguladores sociais: o noso desexo de cultivar amizades, xerar respecto e manter o que George Dennison denomina "autoridade natural" anímanos a actuar de xeitos socialmente aceptables (é dicir, prácticas culturalmente informadas de equidade, honestidade, simpatía, etc.). [55]

Crítica baseada na teoría cultural [ editar ]

Os nenos están influenciados por moitos currículos máis aló do currículo escolar: currículos de televisión, currículos dos anunciantes, currículos das comunidades relixiosas, Girl Scouts e Boy Scouts, enciclopedias, etc. nos mozos, a conciencia destes outros currículos e a capacidade de criticalos... é un disparate pensar que deixando aos nenos soltos nun ambiente non planificado e desestruturado poden ser liberados de calquera forma significativa, senón que son abandonados aos cegos. forzas dos vendedores ambulantes, cuxa principal preocupación non son nin os nenos, nin a verdade, nin o futuro decente da... sociedade". [56]

Émile Durkheim argumenta que a transición das sociedades primitivas ás modernas produciuse en parte cando os anciáns tomaron a decisión consciente de transmitir os que se consideraban os elementos máis esenciais da súa cultura ás xeracións seguintes. Conclúe que as sociedades modernas son tan complexas —moito máis complexas que as sociedades primitivas de cazadores-recolectores— e os papeis que os individuos deben desempeñar na sociedade son tan variados, que a educación masiva formal é necesaria para inculcar a solidariedade social e o que el denomina "moral secular". '. [57]

Teoría política [ editar ]

Hai unha variedade de compoñentes políticos na educación democrática. Un autor identifica eses elementos como a inclusión e os dereitos, a participación igualitaria na toma de decisións e o fomento igualitario para o éxito. [58] Os principios da educación democrática do Instituto para a Educación Democrática identifican varios principios políticos,

Efecto na calidade da educación [ editar ]

O tipo de socialización política que ten lugar nas escolas democráticas está fortemente relacionado coa teoría da democracia deliberativa . Claus Offe e Ulrich Preuss, dous teóricos da cultura política das democracias deliberativas sosteñen que na súa produción cultural a democracia deliberativa require “un proceso de aprendizaxe continuo e aberto no que faltan os roles tanto de “profesor” como de “currículo”. Noutras palabras, o que hai que aprender é un asunto que debemos resolver no propio proceso de aprendizaxe." [60]

A cultura política dunha democracia deliberativa e das súas institucións, argumentan, facilitaría máis “formas dialóxicas de facer escoitar a propia voz” que “se conseguirían nun marco de liberdade, no que o paternalismo é substituído polo autopaternalismo adoptado de forma autónoma, e elitismo tecnocrático polo xuízo competente e consciente dos cidadáns." [61]

Como operación curricular, administrativa e social dentro das escolas, a educación democrática preocúpase esencialmente de equipar ás persoas para que tomen "escollas reais sobre aspectos fundamentais das súas vidas" [62] e ocorre dentro e para a democracia . [63] Pode ser "un proceso onde profesores e estudantes traballan en colaboración para reconstruír o currículo para incluír a todos". [58] En polo menos unha concepción, a educación democrática ensina aos estudantes "a participar na reproducción consciente da súa sociedade e na reprodución social consciente". [64]Este papel require que a educación democrática se realice nunha variedade de escenarios e sexa impartida por unha variedade de persoas, incluíndo "pais, profesores, funcionarios públicos e cidadáns comúns". Por iso "a educación democrática comeza non só cos nenos aos que se lles vai ensinar senón tamén cos cidadáns que deben ser os seus mestres". [65]

Preparación para a vida en democracia [ editar ]

O "razoamento político máis sólido" para a educación democrática é que ensina "as virtudes da deliberación democrática en aras da futura cidadanía". [66] Na literatura sobre democracia deliberativa alúdese a miúdo a este tipo de educación como o cumprimento dos cambios sociais e institucionais necesarios e fundamentais necesarios para desenvolver unha democracia que implique unha participación intensiva na toma de decisións do grupo, a negociación e a vida social de consecuencias. [67]

Educación cívica [ editar ]

O concepto de currículo oculto inclúe a crenza de que todo o que se ensina nun contexto autoritario está implícitamente ensinando autoritarismo. Así, a educación cívica, se se imparte nun ámbito obrigatorio, socava as súas propias leccións de democracia. [68] Unha crenza común nas escolas democráticas é que a democracia debe ser experimentada para ser aprendida. [69] [70] [71] Este argumento confórmase coa investigación da cognición en contexto de Lave .

Outra crenza común, que apoia a práctica das clases obrigatorias na educación cívica , é que a transmisión de valores democráticos require unha estrutura imposta. [72]

Argumentos sobre como transmitir a democracia, e canto e canto cedo tratar aos nenos de forma democrática, expóñense en varias literaturas sobre a voz dos estudantes , a participación da mocidade e outros elementos do empoderamento da mocidade . [73] [74]

As visións progresivas estándar da educación como colaboración tenden a restar importancia ao funcionamento do poder na sociedade. Se os estudantes queren "desenvolver unha democracia", argumentaron algúns estudosos, hai que proporcionarlles as ferramentas para transformar os aspectos non democráticos dunha sociedade. A democracia, neste sentido, implica non só a "participación na toma de decisións", visión atribuída especialmente a Dewey, senón a capacidade de enfrontar o poder coa solidariedade. [75] [76]

Teoría económica [ editar ]

As características fundamentais da educación democrática axústanse ao consenso emerxente sobre as prioridades empresariais e de xestión do século XXI. Tales características inclúen unha maior colaboración, organización descentralizada e creatividade radical. [77]

Teoría do currículo [ editar ]

Aínda que as escolas democráticas non teñen un currículo oficial, o que realmente fai cada alumno pode considerarse o seu propio currículo. [78] Dewey [79] foi un dos primeiros defensores da educación indagatoria, na que as preguntas e intereses dos estudantes formaban o currículo, un forte contraste co "modelo de fábrica" ​​que comezou a predominar a educación durante o século XX cando a estandarización se converteu nun principio reitor de moitos. prácticas educativas. Aínda que houbo un rexurdimento da educación investigadora nas décadas de 1980 e 1990 [80]o movemento de estándares do século XXI e o movemento de reforma escolar acompañante esmagaron a maioría dos intentos de auténticas prácticas de educación democrática orientadas á investigación. O movemento de estándares reificou as probas estandarizadas de alfabetización e escritura, descoidando a investigación científica, as artes e a alfabetización crítica.

As escolas democráticas non poden considerar só a lectura, a escritura e a aritmética como as verdadeiras bases para ser un adulto exitoso. [81] AS Neill dixo "Ao carallo coa aritmética". [82] Non obstante, existe a crenza común de que a xente acabará por aprender "o básico" cando desenvolva a motivación interna. [83] [84] Ademais, un educador que implementa proxectos de investigación analizará os "próximos pasos" na aprendizaxe dun alumno e incorporará materias básicas segundo sexa necesario. Isto é máis fácil de conseguir en centros de educación primaria que en centros de secundaria, xa que os profesores de primaria normalmente ensinan todas as materias e teñen grandes bloques de tempo que permiten proxectos en profundidade que integran currículos de diferentes dominios de coñecemento.

Allen Koshewa [85] levou a cabo unha investigación que puxo de relevo as tensións entre a educación democrática e o papel do control do profesorado, mostrando que os nenos nunha aula de quinto curso intentaron usurpar as prácticas democráticas usando influencias indebidas para influir nos demais, do mesmo xeito que as democracias representativas moitas veces non logran concentrarse. sobre o ben común ou protexer os intereses minoritarios. Descubriu que as reunións de clase, a educación de servizos, a saturación nas artes e o énfase no coidado interpersoal axudaron a superar algúns destes desafíos. A pesar dos retos da educación indagatoria, as aulas que permiten aos estudantes tomar decisións sobre o currículo impulsan aos estudantes non só a aprender sobre a democracia senón tamén a experimentala.

Na práctica [ editar ]

Xogar [ editar ]

Unha característica rechamante das escolas democráticas é a omnipresencia do xogo . Os estudantes de todas as idades, pero especialmente os máis novos, adoitan pasar a maior parte do seu tempo xa sexa xogando libremente ou xogando a xogos ( electrónicos ou non). Todos os intentos de limitar, controlar ou dirixir o xogo deben ser aprobados democráticamente antes de ser aplicados. [86] O xogo é visto como unha actividade tan digna como as actividades académicas, moitas veces aínda máis valiosa. O xogo considérase esencial para a aprendizaxe, especialmente para fomentar a creatividade. [87]

Lectura, escritura e aritmética [ editar ]

O interese por aprender a ler dáse a unha gran variedade de idades. [84] Os educadores progresistas enfatizan a elección dos estudantes nas seleccións de lectura, así como os temas para escribir. Ademais, Stephen Krashen [88] e outros defensores da educación democrática subliñan o papel das bibliotecas na promoción da educación democrática. Outros, como a autora para nenos Judy Blume, manifestáronse en contra da censura como antagónica á educación democrática, [89] mentres que o movemento de reforma escolar, que gañou impulso baixo a iniciativa federal "Ningún neno quede atrás" e máis tarde baixo "Race to the Top". ' e o movemento de Estándares Básicos Comúns, enfatizan un control estrito sobre o currículo.

Investigación sobre educación democrática [ editar ]

 • Un estudo realizado en 12 escolas do Reino Unido por un antigo inspector escolar indica que a escolarización democrática produce unha maior motivación para aprender e autoestima entre os estudantes. [90]
 • Un estudo realizado en Israel indica que o descenso do interese pola ciencia que se produce habitualmente nas escolas convencionais non se produciu nas escolas democráticas. [91]
 • Tres estudos realizados sobre estudantes de escolas de Sudbury nos Estados Unidos de América indican que os estudantes "tiveron un gran éxito na súa educación superior (para os que escolleron esa vía) e nas súas carreiras. Pasaron a todos os ámbitos da vida que son valorados en nosa sociedade e informan de que se senten favorecidos polo sentido da responsabilidade persoal, o autocontrol, o interese continuo pola aprendizaxe e os valores democráticos que adquiriron en Sudbury Valley". [92]
 • A escola Sands do Reino Unido foi inspeccionada en 2013 pola Ofstedatopouse como "bo" en xeral cunha serie de características "sobresalientes". Ningún ámbito da disposición resultou inferior a "bo" e todos os regulamentos estatutarios (os "Estándares" escolares) cumpríronse na súa totalidade. Este é o mesmo resultado que a inspección anterior en 2010. Ofsted observou que participar en O proceso de toma de decisións desenvolveu "calidades excepcionais de reflexión e a capacidade de ofrecer argumentos equilibrados". Os bos logros dos alumnos foron "consecuencia das estruturas democráticas". O desenvolvemento persoal considerouse "sobresaliente" debido ao impacto excepcional da Os principios democráticos. O inspector mostrouse especialmente impresionado co comportamento dos alumnos, sinalando que "as clases desenvolvéronse nun ambiente de respecto mutuo" e que "os visitantes foron recibidos con interese e maneiras impecables".
 • Alia College de Melbourne, Australia, estivo no top 5 Year 9 NAPLAN das escolas australianas en habilidades de lectura, escritura, gramática e puntuación.
 • A escola gratuíta de Albany , en Albany, Estados Unidos, tratou aos estudantes con TDAH moito mellor que as escolas circundantes, dándolles tempo suficiente para xogar para que a medicación sexa innecesaria. [93]

Educación nunha sociedade democrática [ editar | editar a fonte ]

Mentres a aristocracia inglesa estaba dando paso á democracia, Matthew Arnold investigou a educación popular en Francia e noutros países para determinar que forma de educación se adaptaba a unha era democrática. [94] Arnold escribiu que "o espírito da democracia" forma parte da "natureza humana mesma", que se dedica ao "esforzo por afirmar a propia esencia... para desenvolver a propia existencia plena e libremente". [95]

Durante a era industrial, John Dewey defendeu que non todos os nenos deberían recibir o mesmo currículo predeterminado. En Democracia e Educación desenvolve unha filosofía da educación baseada na democracia. Argumenta que, aínda que os nenos deben ser participantes activos na creación da súa educación, e aínda que os nenos deben experimentar a democracia para aprender a democracia, necesitan a orientación dun adulto para converterse en adultos responsables. [96]

Amy Gutmann argumenta en Educación Democrática que nunha sociedade democrática, todos teñen un papel na educación dos nenos. Estes papeis son mellor acordados mediante a democracia deliberativa . [97]

A revista Democracy and Education investiga "os fundamentos conceptuais, as políticas sociais, as estruturas institucionais e as prácticas de ensino/aprendizaxe asociadas á educación democrática". Por "educación democrática" entenden "educar á mocidade... para a participación activa nunha sociedade democrática". [98]

Yaacov Hecht afirma que a Educación Democrática, sendo unha educación que se prepara para a vida nunha cultura democrática, é a peza que falta no intrincado quebracabezas que é o Estado democrático. [99]

Programas de formación [ editar ]

O Instituto de Educación Democrática de Israel e o Kibbutzim College de Tel Aviv colaboran para ofrecer un título de Licenciatura en Educación (B. Ed.) cun Certificado de Especialización en Educación Democrática. As prácticas docentes do alumnado realízanse tanto en escolas ordinarias como en escolas democráticas. [100]

Problemas legais [ editar ]

Nacións Unidas [ editar ]

Os acordos das Nacións Unidas apoian e establecen restricións ás opcións educativas, incluída a educación democrática:

O artigo 26.3 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos das Nacións Unidas establece que "Os pais teñen dereito previo a elixir o tipo de educación que se lles vai a impartir aos seus fillos". [101] Aínda que isto en si mesmo pode permitir aos pais o dereito a elixir unha educación democrática, os artigos 28 e 29 da Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno establecen requisitos nos programas educativos: a educación primaria é obrigatoria, todos os aspectos de cada alumno deben ser desenvolvidas ao máximo, e a educación debe incluír o desenvolvemento do respecto por cousas como os valores nacionais e o medio natural, nun espírito de amizade entre todos os pobos. [102]

Ademais, aínda que o artigo 12.1 da Convención obriga a que os nenos poidan ter a súa contribución sobre todos os asuntos que lles afecten, a súa contribución terá un peso limitado, "debidamente de acordo coa idade e madurez do neno". [102]

Summerhill [ editar ]

En 1999, Summerhill recibiu un "aviso de queixa" pola súa política de ensinanzas non obrigatorias, un procedemento que normalmente levaría ao peche; Summerhill impugna o aviso [103] e acudiu ante un tribunal de educación especial. Summerhill estivo representado por un coñecido avogado de dereitos humanos, Geoffrey Robertson QC . O caso do goberno pronto colapsou e ofrecéuselle un acordo. Esta oferta foi discutida e acordada nunha reunión formal da escola que fora convocada precipitadamente na sala do xulgado por un quórum de alumnos e profesores presentes no xulgado. O acordo garantiu que as futuras inspeccións de Summerhill serían consistentes coa filosofía educativa de Summerhill. [104]

Teóricos [ editar ]

 • Joseph Agassi - filósofo israelí e defensor da democracia
 • Michael Apple - Científico social, estudoso da educación democrática, Universidade de Wisconsin-Madison
 • Matthew Arnold - Escribiu sobre a educación nunha era da democracia
 • Sreyashi Jhumki Basu - Investigador da Universidade de Nova York e autor de Democratic Science Teaching
 • Pierre Bourdieu - Antropólogo, teórico social, College de France
 • George Dennison - Escritor e autor estadounidense
 • John Dewey - Científico social, teórico da educación progresiva, Universidade de Chicago
 • Émile Durkheim - Sociólogo, teórico da educación funcionalista
 • Michel Foucault - Filósofo posmoderno, Universidade de California, Berkeley
 • Peter Gray – Psicólogo, estudoso da educación democrática, Boston College
 • Daniel Greenberg - Un dos fundadores da Sudbury Valley School
 • Amy Gutmann - Científica política, estudosa da educación democrática, presidenta da Universidade de Pensilvania
 • Yaacov Hecht - fundador da escola de Hadera, a primeira do mundo en chamarse escola democrática, e fundador do IDEC .
 • John Holt - Crítico da educación convencional e defensor da non escolarización, que tamén se pode facer na casa
 • Ivan Illich - Filósofo, sacerdote, autor de "Deschooling Society"
 • Lawrence Kohlberg – Profesor, pioneiro na educación moral e democrática
 • Homer Lane - Pioneiro da educación demócrata, fundador da República Ford (1907–12) e da Little Commonwealth (1913–17)
 • Deborah Meier - Fundadora de escolas democráticas en Nova York e Boston, escritora
 • AS Neill - Pioneiro da educación democrática, fundador da Summerhill School
 • Claus Offe - Científico político, teórico da cultura democrática deliberativa, Hertie School of Governance
 • Karl Popper - Filósofo da London School of Economics
 • Bertrand Russell - Filósofo, autor de On Education e fundador da Beacon House School

Ver tamén [ editar ]

Citas [ editar ]

 1. Provenzo, EF Jr. (ed) (2008) Encyclopedia of the Social and Cultural Foundations of Education . Thousand Oaks, CA: Sage. páx 238.
 2. Waghid, Yusef (2014). Pedagoxía fóra de límites: variacións indómitas da educación democrática . p. 33. ISBN 978-9462096165.
 3. Locke, John (1692) Some Thoughts Concerning Education, párr. 73.1.
 4. Rousseau, Jean-Jacques (1904), Émile ou l'éducation, Garnier Frères, París, páxina 197: “. . si nous trouvons que ce travail n'est bon à rien, nous ne le reprendrons plus.”
 5. Rousseau 1904, páxina 22 “Il ne doit pas donner des préceptes, il doit les faire trouver”.
 6. Rousseau 1904, páxina 173: «Qu'il n'apprenne pas la science, qu'il l'invente»
 7. Rousseau 1904, páxina 121: “Substituer des livres à tout cela, ce n'est pas nous apprendre a nous servir de la raison d'autrui; c'est nous apprendre à beaucoup croire, et à ne jamais rien savoir
 8. Tolstoi, Leo, en "The School at Yasnaya Polyana" in Tolstoi on Education , traducido por Leo Wiener (1967), University of Chicago Press, páxina 233.
 9. Ernest J Simmons (1968). "3. Escritos Sobre Educación" . Introdución aos escritos de Tolstoi . Consultado o 04/01/2015 .
 10. "Janusz Korczak" . Biblioteca Virtual Xudía . Consultado o 04/01/2015 .
 11. Korczak, Janusz (1991), Von Kindern und anderen Vorbildern, Güterslohe Verlagshaus (traducido do polaco), páxina 78.
 12. Korczak, Janusz (1979) Von Kindern und anderen Vorbildern, Güterslohe Verlagshaus, páxinas 82–83.
 13. Geller, Karl (2021). Geschichte der Demokratischen Schule . Leipzig: tologo. p. 109. ISBN 9783937797908.
 14. http://www.unseelie.org/ , deseño de Chris Bird http://cbirdesign.com/ , mantemento e programación de Scott David Gray. "Sudbury Valley School • Acerca de SVS - Como funciona a escola" . www.sudval.com . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 15. Ken Robinson, Lou Aronica (2015). Escolas creativas: a revolución de base que está a transformar a educación . p. 152-153. ISBN 9780698142848.
 16. Hecht, Yaacov (2010) Democratic Education: A begin of a Story, Innovation Culture, ISBN 978-0-9745252-9-7 . páxinas 57–68 
 17. ^ "Escolas Democráticas - Revolución Educativa - Organización de Recursos Educativos Alternativos" . www.educationrevolution.org . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 18. "Academic.evergreen.edu Fin da vida - Noticias tecnolóxicas" . académico.evergreen.edu . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 19. conversa entre AS Neill e Mario Montessori, Redbook Magazine, decembro de 1964, reimpreso como "Radical Private Schools" en This Magazine is About Schools 1(1), abril de 1966, p18.
 20. Daniel Linden Duke (setembro de 1978). A retransformación da escola: a aparición das escolas alternativas contemporáneas nos Estados Unidos . Nelson-Hall. p. 6 . ISBN 978-0-88229-294-6. Consultado o 3 de xuño de 2013 .
 21. "Escolas libres, xente libre" . pathsoflearning.net . Arquivado dende o orixinal o 25 de decembro de 2008 . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 22. "Sobre AERO" . educationrevolution.org . Arquivado dende o orixinal o 26 de abril de 2013 . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 23. «ADEC – Comunidade Educativa Democrática Australasia» . adec.edu.au . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 24. "A democracia importa" . www.democracymatters.org.uk/ . Consultado o 15 de marzo de 2019 .
 25. Berlín, IDEC 2005. "IDEC 2005 – Documentation" . gl.idec2005.org . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 26. «Comunidade Europea de Educación Democrática – Educación Democrática» . www.eudec.org . Arquivado dende o orixinal o 27 de marzo de 2014 . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 27. "Casa" . www.idenetwork.org .
 28. Sociocracy in Schools Map, dispoñible en: https://schoolcirclesfilm.com/sociocracy-in-schools/
 29. Por exemplo, Summerhill and the Kapriole
 30. "SchülerInnenschule im Wiener WUK" . SchülerInnenschule . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 31. ^ "Copia arquivada" . Arquivado dende o orixinal o 16/05/2012 . Consultado o 09/08/2012 .CS1 maint: archived copy as title (link)
 32. ^ Que é a educación autodirixida? Self Directed Education Alliance, dispoñible en: https://www.self-directed.org/sde/
 33. "Moo Baan Dek" . ffc.or.th . Arquivado dende o orixinal o 4 de novembro de 2012 . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 34. "ONG Bolboretas" . butterflieschildrights.org . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 35. "Escola gratuíta de Albany" . albanyfreeschool.org . Arquivado dende o orixinal o 18 de xaneiro de 2013 . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 36. "Windsor House School: espazo para crecer e ser ti mesmo" . windsorhouseschool.org . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 37. "Escola Alternativa ALPHA II" . schoolweb.tdsb.on.ca . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 38. "Lumiar" . www.lumiar.org.br . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 39. "Nuestra Escola" . www.nuestraescuela.org . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 40. "Liceum ASSA" . www.assa.wroc.pl . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 41. "Tokio Shure" . shure.ou.jp . Arquivado dende o orixinal o 16 de abril de 2002 . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 42. "ONG Bolboretas" . www.butterflieschildrights.org . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 43. "The Highland School: internado democrático e escola diurna en WV, EUA" . The Highland School: internado democrático e escola diurna en WV, EUA . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 44. Gould, E. (2003) The University in a Corporate Culture. Yale University Press. páx 224.
 45. Williams-Boyd, P. (2003) Educación de grao medio: un manual de referencia. ABC-CLIO. páx 296.
 46. Greenberg, D. (1987) " Learning ", Free at Last — The Sudbury Valley School. Consultado o 13 de agosto de 2010.
 47. John Locke (1779). Algunhas reflexións sobre a educación: por John Locke, Esq . J. e R. Tonson . Consultado o 26 de maio de 2013 ., apartado 81
 48. Jean-Jacques Rousseau; John Rousseau (30 de agosto de 2007). Emile, Ou sobre Educación . Publicacións NuVision, LLC. ISBN 978-1-61536-196-0. Consultado o 26 de maio de 2013 ., páx 63
 49. Marano, Hana Estroff (15 de febreiro de 2012). "Educación: Clase despedida" . Psicoloxía Hoxe . Consultado o 26 de maio de 2013 .
 50. Campellone, Joseph; Turley, Raymond (eds.). "Comprendendo o cerebro adolescente" . Centro Médico da Universidade de Rochester . Consultado o 24 de febreiro de 2021 .
 51. "O cerebro adolescente" . harvardmagazine.com . 1 de setembro de 2008 . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 52. H. Kelsen, Ética, vol. 66, no 1, parte 2: fundamentos da democracia (outubro de 1955), pp. 1–101
 53. Asociación de Educación Progresista (EUA). Comité Informal de Avaliación de Novas Prácticas en Educación; George Derwood Baker; Robert Morris William Travers; Mabel Viola Cassell (1941). Novos métodos vs. Old in American Education: An Analysis and Summary of Recent Comparative Studies . Teachers College, Universidade de Columbia. p. 53 . Consultado o 26 de maio de 2013 .
 54. Gray, P. Os poderosos titores da natureza: as funcións educativas do xogo libre e da exploración. Ollo en Psi Chi , 12 (n.º 1), 18–21. 2007. < http://www.psichi.org/Pubs/Articles/Article_645.aspx > [ ligazón morta ]
 55. George Dennison (1999). A vida dos nenos: a historia da primeira escola da rúa . Editores Boyton/Cook. ISBN 978-0-86709-483-1. Consultado o 26 de maio de 2013 .
 56. Terrence E. Deal; Robert R. Nolan (1978). Escolas alternativas: ideoloxías, realidades, pautas . Nelson-Hall. p. 207. ISBN 978-0-88229-383-7. Consultado o 26 de maio de 2013 .
 57. Émile Durkheim (1961). Educación moral . Publicacións do Courier Dover. ISBN 978-0-486-14345-3. Consultado o 26 de maio de 2013 .
 58. ^ a b Inglés, LD (2002) Manual de Investigación Internacional en Educación Matemática. Asociados Lawrence Erlbaum. páx 21.
 59. "Curso para consultores sobre procesos democráticos" Arquivado o 8 de setembro de 2008 en Wayback Machine , Institute for Democratic Education. Consultado o 13/01/09.
 60. Offe, Claus e Ulrich Preuss. "Institucións democráticas e recursos morais" "Teoría política actual". David Held, ed. Cambridge: Polity, 1991, 168.
 61. Offe, Claus e Ulrich Preuss. "Institucións democráticas e recursos morais" "Teoría política actual". David Held, ed. Cambridge: Polity, 1991, 170–1.
 62. Blacker, DJ (2007) Democratic Education Stretched Thin: How Complexity Challenges a Liberal Ideal. Prensa SUNY. páx 126.
 63. Bridges, D. (1997) Education, Autonomy and Democratic Citizenship: Philosophy in a Changing World. Routledge. páx 76.
 64. Gutmann, A. (1987) Educación democrática. Prensa da Universidade de Princeton. páx 321.
 65. Gutmann, A. (1987) páx 99.
 66. Curren, R. (2007) Philosophy of Education: An Anthology. Blackwell Publishing. páx 163.
 67. Educación democrática na práctica: dentro da escola Mission Hill . Teachers College Press. 23 de decembro de 2012. ISBN 978-0807753804.
 68. Portis, E. (2003) "Democratic Education and Political Participation", documento presentado na reunión anual da American Political Science Association, Philadelphia Marriott Hotel, Philadelphia, PA. Consultado o 15/01/09.
 69. Greenberg, D. (1992), Education in America – A View from Sudbury Valley, "Democracy Must Be Experienced to be Learned". Consultado o 13 de agosto de 2010.
 70. conversa entre AS Neill e Mario Montessori, Redbook Magazine, decembro de 1964, reimpreso como "Radical Private Schools" en This Magazine is About Schools 1(1), abril de 1966, 17.
 71. ^ Véxase tamén Aristóteles: "Para as cousas que temos que aprender antes de poder facelas, aprendemos facéndoas". en Bynum, WF e Porter, R. (eds) (2005) Oxford Dictionary of Scientific Quotations. Oxford University Press. 21:9.
 72. Véxase, por exemplo, Educación democrática de Amy Gutmann
 73. Mendel-Reyes, M. (1998) "A Pedagogy for Citizenship: Service Learning and Democratic Education", New Directions for Teaching and Learning. 73 , páxinas 31 – 38.
 74. Sehr, DT (1997) Educación para a Democracia Pública. Prensa SUNY . páx 178.
 75. Mills, CW (2008) "The Sociological Imagination"
 76. Schutz, A. (2010) Social Class, Social Action, and Education: The Failure of Progressive Democracy. Palgrave .
 77. "Harvard Business Review - Ideas e consellos para líderes" . hbr.org .
 78. Carlo Ricci (1 de xaneiro de 2012). O currículo voluntario, a non escolarización e a autodirección . Editorial Ricci. ISBN 978-0-9878518-1-9. Consultado o 7 de xuño de 2013 .
 79. John Dewey 1916 Democracy and Education , Macmillan
 80. Kathy Short, Jerome Harste e Carolyn Burke 1996, "Creating Classrooms for Authors and Inquirers, 2nd edition", Portsmouth, NH: Heinemann.
 81. Daniel Greenberg (1 de xaneiro de 1992). " " Os fundamentos" reexaminados". Educación en América: unha vista desde o val de Sudbury . Escola de Sudbury Valley. páxinas 19–22. ISBN 978-1-888947-07-6. Consultado o 7 de xuño de 2013 .
 82. conversa entre AS Neill e Mario Montessori, Redbook Magazine, decembro de 1964, reimpreso como "Radical Private Schools" en This Magazine is About Schools 1(1), abril de 1966, p16
 83. Daniel Greenberg (1995). Por fin gratuíto: The Sudbury Valley School . Escola de Sudbury Valley. páxs 2–. ISBN 978-1-888947-00-7. Consultado o 7 de xuño de 2013 .
 84. a b Mario Montessori, en conversación con AS Neill, Redbook Magazine, decembro de 1964, reimpreso como "Radical Private Schools" en This Magazine is About Schools 1(1), abril de 1966, p17
 85. Allen Koshewa 1999, "Discipline and Democracy: Teachers on Trial" Portsmouth, NH: Heinemann
 86. "Política infantil" . thisamericanlife.org . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 87. http://www.unseelie.org/ , deseño de Chris Bird http://cbirdesign.com/ , mantemento e programación de Scott David Gray. "Sudbury Valley School • Biblioteca en liña. Ideas subxacentes" . sudval.org . Arquivado dende o orixinal o 27/12/2017 . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 88. "Stephen Krashen 2014 / The Common Core: A Disaster for Libraries, A Disaster for Language Arts, a Disaster for American Education Knowledge Quest 42 (3): 37–45 (2014)
 89. Censura, Index on (23 de setembro de 2013). "Judy Blume ao ser prohibida" .
 90. "O Informe Hannam" (PDF) .
 91. Vedder-Weiss, Dana; Fortus, David (2011). "A diminución da motivación dos adolescentes para aprender ciencia: inevitable ou non?". Revista de Investigación en Ensino das Ciencias . 48 (2): 199–216. Código bibliográfico : 2011JRScT..48..199V . doi : 10.1002/tea.20398 . ISSN 1098-2736 . 
 92. "Escolas Democráticas" . Alternativas á Escola . Consultado o 27/11/2019 .
 93. Gelderloos, Peter (2010). Obras de Anarquía .
 94. ^ "Matthew Arnold: Educación democrática revisada por Russell Kirk" . Rexistro do Colexio de Profesores . 1962 . Consultado o 20 de maio de 2013 .
 95. Matthew Arnold (1962). Educación democrática . Prensa da Universidade de Michigan. páxs. 7–. ISBN 978-0-472-11652-2. Consultado o 20 de maio de 2013 .
 96. John Dewey (2010). Democracia e educación: unha introdución á filosofía da educación . Editorial Indoeuropea. ISBN 978-1-60444-120-8. Consultado o 20 de maio de 2013 .
 97. Amy Gutmann (29 de marzo de 1999). Educación Democrática . Prensa da Universidade de Princeton. ISBN 978-1-4008-2291-1. Consultado o 20 de maio de 2013 .
 98. "Diario de Democracy & Education - Lewis and Clark Graduate School of Education and Counseling" . democracyeducationjournal.org . Consultado o 27 de decembro de 2017 .
 99. ^ "Educación 2.0: dun paradigma piramidal a un paradigma de rede" . education-cities.com . Consultado o 27 de decembro de 2015 .
 100. Instituto de Educación Democrática do Kibbutzim College
 101. "Declaración Universal dos Dereitos Humanos" . Nacións Unidas. 10 de decembro de 1948 . Consultado o 14 de maio de 2013 .
 102. a b Asemblea Xeral das Nacións Unidas (20 de novembro de 1989). "Texto da Convención da ONU sobre os Dereitos do Neno" . ohchr.org . Oficina do Alto Comisionado para os Dereitos Humanos da ONU . Consultado o 11 de maio de 2013 .
 103. "Summerhill en xuízo" . BBC News . 20 de marzo de 2000 . Consultado o 28/01/2008 .
 104. "Levantouse a ameaza de peche de Summerhill" . BBC News . BBC . 23 de marzo de 2000.
 • Apple, M. (1993) Coñecemento oficial: Educación democrática nunha era conservadora. Routledge.
 • Blume Judy. (2013) https://www.indexoncensorship.org/2013/09/judy-blume-banned-books/
 • Bourdieu, Pierre. (1984) Distinción: unha crítica social do xuízo de gusto . Londres: Routledge.
 • Bourdieu, Pierre e Jean-Claude Passeron. (1990) A reprodución na educación, na sociedade e na cultura . Serie Teoría, Cultura e Sociedade. Sabio.
 • Carlson, D. e Apple, MW (1998) Power, Knowledge, Pedagogy: The Meaning of Democratic Education in Unsettling Times. Westview Press.
 • Carr, W. e Hartnett, A. (1996) Education and the Struggle for Democracy: The politics of educational ideas. Prensa universitaria aberta.
 • Dennison, George. (1999) A vida dos nenos: a historia da primeira escola da rúa . Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers.
 • Dewey, John. (1916) Democracia e Educación . Nova York: Macmillan.
 • Dewey, John. (1997) Experiencia e Educación . Nova York: Touchstone.
 • Durkheim, Émile. (2002) Educación Moral . Mineola, NY: Dover.
 • Foucault, Michel. (1991) Disciplina e castigo: o nacemento da prisión . Nova York: Random House.
 • Gatto, John Taylor. (1992) Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Education . Filadelfia, PA: New Society.
 • Giroux, HA (1989) ' Schooling for Democracy: Critical pedagogy in the modern age. Routledge.
 • Gutmann, A. (1999) Educación Democrática. Prensa da Universidade de Princeton.
 • Habermas, Jürgen. (1997) "A soberanía popular como procedemento" "Deliberative Democracy". Bohman, James e William Rehg, eds. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Hecht, Yaacov. (2011) Educación democrática: un principio de historia
 • Detido, David. (2006) Modelos de Democracia . Stanford: Stanford University Press.
 • Jensen, Knud e Walker, Stephen eds. (1989) "Cara á escolarización democrática: experiencias europeas". Prensa universitaria aberta
 • Kahn, Robert L. e Daniel Katz. (1978) A Psicoloxía Social das Organizacións . Nova York: John Wiley and Sons.
 • Kelly, AV (1995) Educación e democracia: principios e prácticas. Paul Chapman Editores.
 • Knoester, M. (2012) Educación democrática na práctica: dentro da escola Mission Hill. Teachers College Press.
 • Koshewa, Allen (1999). Disciplina e democracia: profesores en proceso . Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Krashen, Stephen. (2014). O núcleo común: un desastre para as bibliotecas, un desastre para as artes lingüísticas, un desastre para a educación americana. "Knowledge Quest" 42(3): 37–45.
 • Manin, Bernard. "Sobre a lexitimidade e a deliberación política" Elly Stein e Jane Mansbridge , trad. Teoría Política. Vol. 15, no 3, agosto de 1987: 338–368.
 • Miller, Ron. (2002) "Escolas libres, xente libre: educación e democracia despois dos anos 60". Prensa SUNY
 • Neill, AS (1995) Summerhill School: A New View of Childhood . Ed. Albert Cordeiro. Nova York: St. Martin's Griffin.
 • Sadofsky, Mimsy e Daniel Greenberg. (1994) Kingdom of Childhood: Growing up at Sudbury Valley School . Hanna Greenberg, entrevistadora. Framingham, MA: Sudbury Valley School Press.
 • Schutz, Aaron. (2010). Clase social, acción social e educación: o fracaso da democracia progresista. Nova York: Palgrave Macmillan. introdución
 • Short, Kathy, Jerome Harste e Carolyn Burke. (1996) Creating Classrooms for Authors and Inquirers, 2a edición . Portsmouth, NH: Heinemann.

Ligazóns externas [ editar ]