بحث الگو:مالتا-خرد

نماد ویکی پروژهمرتب سازی خرد
نماد ویکی پروژهاین الگو توسط مرتب‌سازی WikiProject Stub نگهداری می‌شود ، تلاشی برای ایجاد نوعی نظم در ویکی‌پدیا. اگر می‌خواهید شرکت کنید، می‌توانید مقاله‌های حاوی این اعلان خرد را بهبود/بسط دهید، یا از صفحه پروژه دیدن کنید ، جایی که می‌توانید به پروژه بپیوندید و فهرستی از کارهای باز را ببینید.
نماد ویکی پروژه کلاس قالب مالتا
نماد ویکی پروژهاین الگو در محدوده ویکی پروژه مالتا است ، تلاشی مشترک برای بهبود پوشش مالتا در ویکی‌پدیا. اگر می‌خواهید شرکت کنید، لطفاً از صفحه پروژه دیدن کنید، جایی که می‌توانید به بحث بپیوندید و لیستی از کارهای باز را ببینید.
قالباین الگو نیازی به رتبه بندی در مقیاس ارزیابی محتوای ویکی پدیا ندارد .
برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template_talk:Malta-stub&oldid=731688302"