کتاب برهنه

کتاب stripped یک جلد شومیز بازار انبوه است که برای بازیافت جلد آن را بریده اند . جلدها به عنوان مدرکی مبنی بر از بین رفتن کتاب ها و دریافت اعتبار در قیمت خرید به ناشر بازگردانده می شود. قرار است این کتاب ها با خمیر کاغذ از بین بروند ، اما برخی از آنها به تجار خیابانی، احتمالاً از راه های غیرقانونی، راه پیدا می کنند و دوباره فروخته می شوند. [1]

همچنین ببینید

منابع

  1. سیمستر، اندرو (2021). مبانی حقوق کیفری: مسئولیت، تقصیر و تخلف. انتشارات دانشگاه آکسفورد. پ. 45. شابک 978-0-19-885314-5.


برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stripped_book&oldid=1186433210"