پست فیس

پس گفتار مخالف پیشگفتار ، مقاله مختصر یا اطلاعات توضیحی است که در انتهای کتاب قرار می گیرد . [1] اغلب از پست‌ها در کتاب‌ها استفاده می‌شود تا اطلاعات غیر مرتبط در پایان اثر ادبی ظاهر شود و خواننده را سردرگم نکند.

پست فیس متنی است که به انتهای کتاب اضافه می‌شود یا به عنوان مکمل یا نتیجه‌گیری نوشته می‌شود، معمولاً برای ارائه نظر، توضیح یا هشدار. پست فیس می تواند توسط نویسنده یک سند یا توسط شخص دیگری نوشته شود. پست فیس از بدنه اصلی کتاب جدا شده و در صفحات ضمیمه قرار گرفته است. پست فیس اطلاعاتی را ارائه می دهد که برای کل کتاب ضروری نیست، اما مرتبط تلقی می شود.

همچنین ببینید

منابع

  1. «پست فیس». مریام وبستر . بازبینی شده در 10 سپتامبر 2016 .


برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Postface&oldid=1209986608"