خطای فلومتر

در اندازه‌گیری جریان ، خطای فلومتر معمولاً با درصدی گزارش می‌شود که نشان‌دهنده غیرخطی بودن دستگاه است. این می تواند به صورت یک درصد +/- بر اساس ظرفیت برد کامل دستگاه یا به عنوان درصدی از جریان واقعی نشان داده شده بیان شود. [1] در عمل خطای فلومتر ترکیبی از تکرارپذیری ، دقت و عدم قطعیت کالیبراسیون مرجع است . [2]

نمودار خطا % از مقیاس کامل در مقابل % از خواندن

منابع

  1. "سوالات متداول - Max Machinery". www.maxmachinery.com .
  2. ^ http://www.flowmeters.co.uk/liquid-flow-meter-performance-specification-glossary/
برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Flow_meter_error&oldid=1189460423"