رده:خطاهای کاربر

مربوط به خطاهایی است که توسط کاربران کامپیوتر/ابزار به روش های غیرمنتظره مرتکب شده اند.

برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:User_errors&oldid=1089962963"