رده:مجموعه‌های داستان کوتاه تک‌نویسنده

در این دسته هیچ فایل یا برگه ای وجود ندارد.
این لیست ممکن است منعکس کننده تغییرات اخیر نباشد ( بیشتر بیاموزید ).
برگرفته از «https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Single-writer_short_story_collections»