رده:سازمان های ملی باستان شناسی

ادارات و سازمان های دولتی مسئول تحقیقات باستان شناسی و مدیریت میراث فرهنگی در سطح ملی.

زیر مجموعه ها

این رده تنها دارای زیر مجموعه زیر است.

صفحات در رده "سازمان های ملی باستان شناسی"

این ۲۹ صفحه در این رده قرار دارند، از مجموع ۲۹ صفحه. این لیست ممکن است منعکس کننده تغییرات اخیر نباشد .

برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:National_archaeological_organizations&oldid=882998607"