رده:شرکت های انتشاراتی چندملیتی

زیر مجموعه ها

این رده تنها دارای زیر مجموعه زیر است.

آر

  • RELX ( 1 درجه سانتیگراد، 11 درجه سانتیگراد)
برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Multinational_publishing_companies&oldid=956891293"