رده:ساختارهای داده

در علم کامپیوتر ، ساختار داده راهی برای ذخیره سازی داده ها در رایانه است تا بتوان از آن به طور موثر استفاده کرد. اغلب یک ساختار داده با دقت انتخاب شده امکان استفاده از الگوریتم کارآمدتری را فراهم می کند . انتخاب ساختار داده باید از انتخاب یک ساختار داده انتزاعی شروع شود .

همچنین ببینید

زیر مجموعه ها

این رده دارای 19 زیررده از مجموع 19 زیررده است.

برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Data_structures&oldid=905604541"