رده:نمایش های بلوپر

نمایش های تلویزیونی ، رادیویی یا رسانه های دیگر که به bloopers یا goofs اختصاص دارد .

برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Blooper_shows&oldid=498895491"