رده:مقالات حاوی متنی به زبان آلبانیایی غژی

حافظه پنهان صفحه را پاک کنید

این رده شامل مقالاتی با متن به زبان آلبانیایی غژی است . هدف اصلی این دسته بندی ها تسهیل بررسی دستی یا خودکار متن به زبان های دیگر است.

این دسته فقط باید با خانواده الگوهای {{ زبان }} اضافه شود ، هرگز به طور صریح.

برای مثال که متن را با . در اینجا متنی به زبان آلبانیایی غژی نشان داده می شود .{{Lang|aln|text in Gheg Albanian language here}}<span lang="aln">{{Lang-aln|text in Gheg Albanian language here}}

برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Articles_containing_Gheg_Albanian-language_text&oldid=980228535"