رده:مجموعه‌های داستان کوتاه ۱۹۳۲

مجموعه داستان های کوتاه نوشته یا منتشر شده در سال 1932 . اینها مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه از یک نویسنده است.

برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:1932_short_story_collections&oldid=929197815"