بازی قفسه کتاب

بازی قفسه کتاب ، که گاهی اوقات به عنوان یک بازی قفسه کتاب شناخته می شود ، سبکی از بازی تخته ای است که بیشتر در دهه های 1970 و 1980 منتشر شد. [1]

دو نمونه شناخته شده از بازی های قفسه کتاب، مجموعه ای از 3M و بیشتر کاتالوگ Avalon Hill در دهه 1980 هستند. [1]

منابع

  1. ↑ اب آرنادو، مارکو (14-07-2020). "قفسه کتاب، قفسه کتاب، قفسه کتاب مانند". ROMchip . 2 (1).


Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bookshelf_game&oldid=1176423775"